Forside  |  WebTV programmer  |  Produkter omtalt i programmet  |  Programværter  |  Spørgsmål

 

Produkter der er omtalt i programmet:

D’bedre 10

Træhuse af naturmaterialer
Fra Solbyg, Solsikkevej 9, 7280 Sønder Felding tlf. 97 19 89 50.
www.solbyg.dk 
Solbyg's Træhuse bliver bygget med muslingeskaller som isolering i gulve, så fugt ikke kan trænge op i huset, dermed behøver man ikke længere plastic som fugtspærrer for gulve. Der bliver brugt ler der kan erstatte mørtel og beton. Som isoleringsmaterialer anvendes der materialer som halm, papir, træuld og hør: Materialer, der udover at have særdeles gode isolerende egenskaber, også har bedre diffusionsegenskaber end de gængse isoleringsmaterialer. 
Se indslaget som WevTV
(ADSL)

Bygningsværk og Fæhår
Fra Twine & Rope A/S, Peder Skrams Vej 4, 5220  Odense SØ tlf. 65 93 03 57.
www.bygningsvaerk.dk
Tjæret Kraka-Værk er imprægneret Hør i 100% natur der ikke suger vand og som har en kraftig hæmmende effekt mod dannelse af skimmelsvampe. Ved udvendig afslutning med en hydraulisk mørtelfuge tilsat fæhår, konstruerer man en fuge der kan ånde, så evt. fugt omkring døre og vinduer, kan trænge ud. Dette giver døre og vinduer en længere levetid.
Se indslaget som WevTV
(ADSL)

Funderingssystem og isolering
Fra Sundolitt A/S, Industrivej 8, 3550 Slangerup, tlf: 70 11 10 20
www.sundolitt.dk 
Sundolitt isoleringsprodukter er af et stærkt, fleksibelt og miljøvenligt materiale, der kan anvendes overalt i byggeriet til såvel gulve, vægge og tag. Desuden findes der færdige systemer til gulvvarme og fundament. Traditionel fundering i Danmark anvender minimum funderingsdybde på 90 cm under terræn, men med Sundolitt Funderingssystemer kan der reduceres i gravedybden ved isolering. Danmarks Tekniske Universitet har i rapport af februar 2000 vurderet sikkerhed mod frost i såvel fundament som eventuelt omfangsdræn.
Se indslaget som WevTV
(ADSL)

Genvac Central støvsuger
Fra Genvex A/S, Sverigesvej 6, 6100  Haderslev tlf. 73 53 27 00..
www.genvex.dk
Genvac Complete centralstøvsugeren kan monteres i alle boliger, både nye og gamle. Op til flere centrale steder i boligen monteres en sugekontakt i væg eller gulv og herfra fører et rørsystem ud til sugeenheden. Sugeenheden kan placeres i bryggers, loftsrum, garage eller kælder, og udblæsningsluften føres direkte ud i det fri og du slipper for støv og lugtgener i boligen, hvilket vil bedre indeklimaet. Støvet opsamles i den indbyggede beholder, som tømmes efter behov, typisk 2-3 gange årligt.
Se indslaget som WevTV
(ADSL)

Tegltage
Fra Brik + Brik, Østervangsvej 37, 6715 Esbjerg N, tlf. 75 12 53 62.
www.brik-jacobi.dk 
Tegltage har på grund af sin lange levetid en god bæredygtighed. Jacobi Tegl kommer fra Tyskland hvor der er meget skiffer i tegltagene, som yderligere sikrer holdbarhed.  De Glaserede Tegltage fra Jacobi Tegl indeholder ikke tungmetaller og har desuden en længere levetid, da vejrliget ikke kan trænge ind i teglet. Det samme gælder de nye tegltage som er engoberede, hvilket gør teglene stærke med en glat overflade.
Se indslaget som WevTV
(ADSL)

  

  
Vor server anvender såkaldte session cookies. Vi lagrer ingen data fra besøgende.
Tredjepart-annoncer kan lagre data baseret på cookies, jf. tredjeparts brugepolitik.
© 2003-2019, PMP Group
Webmaster & Design: Power Media Production ApS  .  Active Server Code: PMP Group Asia Co. Ltd.